{inputsMonitor}
{distance}
INPUT1
INPUT2
INPUT3
INPUT4
{console}NAZWA PROJEKTU:
Nowy projekt